Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obecný nájomný bytový dom s nižším štandardom – 8 b.j. a technická vybavenosť- Sútor (ID:25731)

Evidenčné číslo: 1046 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Sútor – parcela č.1093/2 v katastri obce Sútor
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výstavba obecného nájomného bytového domu s nižším štandardom – 8 b.j. s priemernou podlahovou plochou jedného bytu do 45 m2 a vybudovanie príslušnej technickej vybavenosti / prístrešok na drevo, studňa s oplotením, prístupová komunikácia, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, požiarna nádrž, terénne úpravy / v zmysle projektovej dokumentácie stavby a výkazu výmer. Výstavba sa bude realizovať v súlade so zákonom č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
CPV kód hlavného predmetu: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
Predpokladaná hodnota VZ: 199 500,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 11.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 22.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 11.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 22.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com