Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Návrh opisu predmetu zákazky pre Elektronický kontraktačný systém (ID:25233)

Evidenčné číslo: 15489 - MNA
Stručný opis VZ: Vypracovanie návrhu opisu predmetu zákazky pre Elektronický kontraktačný systém (EKS) pre potreby jeho zavedenia, zabezpečenia a následného prevádzkovania podpory, vrátane návrhu zmluvných a finančných podmienok (ďalej len „návrh opisu predmetu zákazky“). EKS má predstavovať systém alebo riešenie centrálneho obchodného miesta pre realizáciu plne elektronizovaného procesu zadávania zákaziek. Takéto centrálne obchodné miesto musí umožňovať minimálne zabezpečiť služby elektronického trhoviska, realizáciu prieskumu a mapovania trhu, elektronické aukcie, zverejňovanie dokumentácie realizovaných postupov verejného obstarávania, uzavretých zmlúv, ako aj prípadov dobrej praxe. EKS má poskytovať prostredie s primeranými bezpečnostnými štandardmi, s on-line prístupom pre interných užívateľov a bezpečným portálovým rozhraním pre komunikáciu s externým prostredím t.j.: záujemcami, uchádzačmi, dodávateľmi, poskytovateľmi, zhotoviteľmi a pod. EKS musí byť užívateľsky priateľský, prehľadný, umožňujúci úplný prístup k informáciám a k spracovaným/spracovávaným dokumentom o všetkých zákazkách, ktoré sú/boli/budú prostredníctvom neho zadávané a realizované, s prihliadnutím na primeranosť časového hľadiska tak, aby nebol narušený princíp hospodárskej súťaže. Návrh opisu predmetu zákazky musí byť vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, najmä však s legislatívou v nasledovných oblastiach: - verejného obstarávania, vrátane pripravovanej novelizácie platného zákona, - informačných systémov verejnej správy, vrátane štandardov a bezpečnosti informačných systémov, používania elektronického podpisu, - obchodnej a finančnej.
CPV kód hlavného predmetu: 72222200-9 Plánovanie informačných systémov alebo technológie
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.01.201315:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com