Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Náradie, technika a materiál pre kurzy maliar, murár, záhradkár a skleník (ID:25454)

Evidenčné číslo: 207 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: obec Krížová Ves – OcÚ Krížová Ves č.51, 059 01 Spišská Belá alebo na obecný pozemok v obci Krížová Ves.
Stručný opis VZ: Predmetom ponuky a zákazky je dodanie tovaru s názvom: „Náradie, technika a materiál pre kurzy maliar, murár, záhradkár a skleník“ pre projekt s názvom: Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová Ves na trhu práce. ITMS kód Projektu: 27120230124. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje. Verejný obstarávateľ pripúšťa rozdelenie predmetu zákazky a predloženie ponuky na časť č.1., časť č.2., časť č.3. alebo časť č.4.. časť č.1: Náradie, technika a materiál pre kurz maliar. časť č.2: Náradie, technika a materiál pre kurz murár. časť č.3: Náradie, technika a materiál pre kurz záhradkár. časť č.4: Skleník. Pre všetky 3 časti je predmet zákazky tvorený náradím a technikou danej časti predmetu zákazky + materiál danej časti predmetu zákazky a dodávka skleníka. Špecifikovaný predmet zákazky, ktorý je tvorený jednotlivými novými tovarmi, vrátane ich dodávky, zaškolenia obsluhy najmä u techniky a zaškolenia pri montáži skleníka, spísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu, odovzdania dokladov a dokumentácie k zariadeniam a pod.. Všetky tovary predmetu zákazky musia spĺňať predpísané podmienky opisu, rozsahu a minimálne predpísané technické parametre a požiadavky uvedené v prílohe č.2 súťažných podkladov a zmluvy – tabuľky Špecifikácie predmetu zákazky s rozpočtom. Podrobnejšie je predmet zákazky špecifikovaný v súťažných podkladoch. Časť č.1: Náradie, technika a materiál pre kurz maliar. Časť č.1.1: Náradie a technika pre kurz maliar 1. valec s rúčkou na teleskopickú tyč 1.1. rúčka na valec s možnosťou nasadenia na teleskopickú tyč – 3 ks 1.2. valec univerzálny – 5 ks 1.3. maliarsky valec rohový s rukoväťou – 3 ks 2. Štetec 2.1. štetec plochý – 5 ks 2.2. štetec zárohák – 5 ks 2.3. štetec okrúhly – 5 ks 3. maliarska škrabka – 5 ks 4. maliarska štetka guľatá – 5 ks 5. maliarsky rebrík – 2 ks 6. vibračná brúska – 1 ks 7. elektrický kompresor – 1 ks 8. sada príslušenstva ku kompresoru – 1 ks 9. striekacia pištoľ – 2 ks 10. teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom – 1 ks 11. teleskopická tyč na valčeky – 3 ks 12. mriežka na otieranie farby – 3 ks 13. vedro maliarske plastové – 5 ks 14. maliarska krycia fólia – 5 ks 15. miešadlo farieb ručné – 5 ks Časť č.1.2: Materiál pre praktickú časť kurzu maliar 16. tónovacia farba – 10 ks 17. prášková farba – 8 kg 18. tmel na steny – 10 ks 19. odstraňovač tapiet – 2 ks 20. akrylová farba – 12 ks 21. penetračný náter – 10 ks 22. latexová farba – 20 ks 23. protiplesňová farba – 3 ks 24. dekoračný maliarsky lesk – 2 ks 25. protipožiarny náter – 5 ks 26. farebná interiérová farba – 35 ks 27. ústna hygienická maska – 10 ks 28. brúsna hubka 28.1. brúsna hubka, zrnitosť 180 – 10 ks 28.2. brúsna hubka, zrnitosť 100 – 20 ks 28.3. brúsna hubka, zrnitosť 60 – 20 ks 29. brúsna mriežka 29.1. brúsna mriežka, zrnitosť 180 – 20 ks 29.2. brúsna mriežka, zrnitosť 100 – 20 ks 29.3. brúsna mriežka, zrnitosť 120 – 10 ks 29.4. držiak na brúsnu mriežku – 5 ks 30. brúsne plátno 30.1. brúsne plátno, zrnitosť 60 – 10 ks 30.2. brúsne plátno, zrnitosť 80 – 10 ks 30.3. brúsne plátno, zrnitosť 100 – 10 ks 30.4. brúsne plátno, zrnitosť 120 – 10 ks 30.5. brúsne plátno, zrnitosť 150 – 10 ks 31. drôtená kefka – 30 ks 32. maliarka páska 32.1. maliarska páska: 30 mm x 50 m – 10 ks 32.2. maliarska páska: 50 mm x 50 m – 10 ks 33. maliarska šnúra – 5 ks 34. farba na vlhké steny – 70 ks 35. odstraňovač starých maľoviek – 1 ks 36. interiérová umývateľná farba – 8 ks 37. riedidlo 37.1. riedidlo C 6000 – 2 ks 37.2. riedidlo S 6006 – 5 ks 37.3. riedidlo S 6001 – 3 ks 38. farba na kov základná – 10 ks 39. farba na kov vrchná – 10 ks Časť č.2: Náradie, technika a materiál pre kurz murár. Časť č.2.1: Náradie a technika pre kurz murár 40. fúrik kovový - 5 ks 41. stavebná miešačka – 1 ks 42. miešadlo – 1 ks 43. vŕtacie kladivo – 1 ks 44. aku skrutkovač – 2 ks 45. vedro stavebné 45.1. vedro stavebné 16 litr. – 10 ks 45.2. vedro stavebné 20 litr. – 10 ks 46. vodováha 46.1. vodováha č.1 – 2 ks 46.2. vodováha č.2 – 2 ks 46.3. vodováha – zrovnávacia lata – 2 ks 47. olovnica – 2 ks 48. meter rolovací – 10 ks 49. pásmo meracie – 2 ks 50. špachtľa 50.1. špachtľa 30 mm – 10 ks 50.2. špachtľa 60 mm – 10 ks 50.3. špachtľa 125 mm – 10 ks 51. murárska naberačka – 10 ks 52. murárska lyžica – 10 ks 53. maltovník – 3 ks 54. sito prehadzovacie, preosievacie – 2 ks 55. lopata 55.1. lopata kovová špicatá 26 cm – 5 ks 55.2. lopata hliníková rovná 27 cm – 5 ks 56. metla tvrdá – 6 ks 57. hladítko – 10 ks 58. kladivo – 10 ks 59. uhlová brúska (flexka) – 2 ks 60. rezák na dlažbu – 1 ks 61. rebrík – 2 ks Časť č.2.2: Materiál pre praktickú časť kurzu murár 62. cementový poter, 40 kg/bal – 50 ks 63. cement, 25 kg/bal – 100 ks 64. piesok jemný – 8 ton 65. sieťka, 55 m/bal – 13 ks 66. piesok ostrý – 8 ton 67. lepidlo 67.1. lepidlo na vnútorné použ., 25 kg/bal – 40 ks 67.2. lepidlo na vonkajšie použ., 25 kg/bal – 40 ks 68. sadrová stierka, 25 kg/bal – 85 ks 69. jednovrstvová omietka, 40 kg/bal – 20 ks 70. presné tvárnice – 225 ks 71. debniace tvárnice – 80 ks Časť č.3: Náradie, technika a materiál pre kurz záhradkár. Časť č.3.1: Náradie a technika pre kurz záhradkár 72. ručný kosák – 4 ks 73. záhradné hrable – 5 ks 74. rozprašovač – 1 ks 75. Konva na polievanie 75.1. konva na polievanie – veľká – 1 ks 75.2. konva na polievanie – malá – 1 ks 76. fúrik plastový – 2 ks 77. záhradnícke nožnice na kríky – 2 ks 78. kosačka – 2 ks 79. krovinorez – 2 ks 80. motyka – malá s násadou – 5 ks 81. motyka - veľká s násadou 81.1. motyka – veľká s násadou – srdcovka – 3 ks 81.2. motyka – veľká s násadou – hranatá – 2 ks 82. črepníky 82.1. črepníky malé – 30 ks 82.2. črepníky veľké – 12 ks 83. kvetináče exter. hranaté – 6 ks 84. záhradná lopata s násadou - veľká – 3 ks 85. záhradné vidly – 2 ks 86. rýľ – 3 ks 87. záhradná hadica s armatúrami a vozíkom – 1 ks 88. kyprič s násadou – 2 ks 89. postrekovač ramenný – 1 ks 90. vedro plastové 90.1. vedro plastové – malé - 12 litr. – 2 ks 90.2. vedro plastové – veľké - 20 litr. – 2 ks 91. záhradnícke nožnice – 2 ks 92. záhradná lopatka - malá – 2 ks Časť č.3.2: Materiál pre praktickú časť kurzu záhradkár 93. letničky (priesady) 93.1. Tagetes patula (Aksamietnica) – 80 ks 93.2. Senecio cineraria (Starček) – 80 ks 93.3. Begonia semperflorens (Begónia drobnokvetá) – 50 ks 93.4. Dahlia – 50 ks 93.5. Coreopsis (Krásnoočko) – 50 ks 93.6. Pelargónium (Muškát) - previslý, ťahavý – 70 ks 93.7. Petunia – 50 ks 93.8. Argyranthemum (Chryzantémovka) – 60 ks 93.9. Lobelia (Lobelka) – 50 ks 94. trvalky, skalničky (priesady) 94.1. Dianthus (Klinček) – 5 ks 94.2. Campanula carpatica (Zvonček) – 5 ks 94.3. Hosta aureomarginata (Funkia) – 5 ks 94.4. Saxifraga arendsii (Lomikameň arendsov) – 5 ks 94.5. Alyssum saxatile (Tarica skalná) – 5 ks 94.6. Chrysanthemum (Chryzantéma) – 5 ks 94.7. Convallaria majalis (Konvalinka voňavá) – 5 ks 94.8. Sempervivum (Skalnica) – 10 ks 94.9. Anemone (Veternica) - 5 ks 94.10. Phlox subulata (Flox šidlolistý) – 5 ks 94.11. Gentiana acaulis (Horec nízky) – 5 ks 94.12. Kostrava sivá – 5 ks 94.13. Hedera helix (Brečtan popínavý) – 10 ks 95. cibuľové a hľuznaté kvety (hľuzy) 95.1. Gladiolus (Gladioly) – 1 bal.=10 ks 95.2. Iris sibirica (Kosatec sibírsky) – 10 ks 96. dvojročné kvety (Sirôtka - priesady) – 30 ks 97. okrasné kríky a stromy 97.1. Pinus mugo Mughus (Borovica horská) – 6 ks 97.2. Cotoneaster dammeri Skogholm (Skalník Dammerov Skogholm) – 4 ks 97.3. Rosa Rugosa (Ruža vráskavá) – 4 ks 97.4. Berberis thunbergii Atropurpurea Nana (Dráč thunbergov Atropurpurea Nana) - 3 ks 97.5. Thuja occidentalis Smaragd (Tuja Smaragd) – 6 ks 97.6. Juniperus squamata Blue Carpet (Borievka šupinatá Blue Carpet) – 6 ks 97.7. Picea glauca conica (Smrek biely Conica) – 4 ks 97.8. Salix alba (Vŕba biela smutná) – 2 ks 97.9. Rhus typhina (Sumach pálkový) – 4 ks 97.10. Forsythia intermedia Lynwood (Zlatý dážď) – 4 ks 98. zemiaky sadbové – 5 bal./5 kg = 25 kg 99. hlubová, koreňová, listová zelenina ( semená ) 99.1. kapusta hlávková skorá – 2 bal 99.2. kapusta hlávková poloneskorá – 2 bal 99.3. kel ružičkový F1 – 2 bal 99.4. karfiol jarný – 2 bal 99.5. brokolica F1 – 2 bal 99.6. mrkva skorá – 2 bal 99.7. mrkva neskorá – 2 bal 99.8. cvikla červená guľatá – 2 bal 99.9. reďkev Ilka – 2 bal 99.10. šalát hlávkový – 1 bal 100. plodová zelenina (priesady, semená) 100.1. rajčiak Tornádo F1 – priesady – 5 ks 100.2. paprika Amy – priesady – 5 ks 100.3. uhorka šalátová – semená – 2 bal 100.4. tekvica cuketa - semená - 2 bal 101. strukoviny (semená) 101.1. hrach siaty – 1 bal 101.2. fazuľa kríčková – 1 bal 102. cibuľová zelenina (priesady, semená) 102.1. cibuľa sadzačka biela – 2 bal 102.2. cesnak nepaličiak – 1 bal 102.3. pažítka – priesady – 2 ks 103. záhradnícka zemina – 5 ton 104. hnojivo 104.1. granulované trávnikové hnojivo – 2 bal 104.2. granulované univerzálne bezchloridové hnojivo – 2 bal 105. mulčovacia kôra – 5 bal 106. rašelina záhradná – 3 bal 107. prípravky proti chorobám a škodcom 107.1. postrekový prípravok č.1 proti plesni a hubovým ochoreniam na ochranu zemiakov – 1 bal 107.2. postrekový prípravok č.2 vo forme emulgovateľného koncentrátu zo skupiny organofosfátov na ničenie škodlivého hmyzu (vošky, skočky, roztoče) – 2 bal 107.3. prípravok č.3 na ničenie listových vošiek na okrasných rastlinách – 2 bal 108. trávna zmes parková – 2 bal Časť č.4: Skleník. 109. skleník – 1 ks
CPV kód hlavného predmetu: 43830000-0 Mechanické náradie
Predpokladaná hodnota VZ: 13 923,4000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 30.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 07.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 120 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 08:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com