Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nano-tribometer (ID:25292)

Evidenčné číslo: 15577 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, Watsonova 47, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Vedecký prístroj na tribologické skúšky materiálov a povlakov v rozsahu síl do 1 N metódou ball-on-disc s možnosťou rotačného a lineárneho pohybu vzorky, s príslušenstvom, vrátane dopravy, colných, poistných nákladov a iných nákladov spojených s prepravou, inštalácie a uvedenia do prevádzky u kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technickej špecifikácie je opísané v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 31720000-9 Elektromechanické zariadenia
Predpokladaná hodnota VZ: 78 416,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov v rámci Štrukturálnych fondov EÚ - programové obdobie 2007-2013, operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry s dodacím listom, so splatnosťou minimálne 90 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk