Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup výpočtovej techniky pre sekciu európskych programov a projektov. (ID:24988)

Evidenčné číslo: 14902 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto.
Stručný opis VZ: Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike (počítačových zostáv, tlačiarní, notebookov) vrátane služieb spojených s ich dodaním na miesto dodania, t.j. naloženia a vyloženia tovaru do skladovej miestnosti na mieste dodania, inštalácie, preukázania funkčnosti, základného zaškolenia na mieste dodania. Ako súčasť dodávky je požadované úplné príslušenstvo potrebné na bežnú prevádzku. Zahŕňa najmä kabeláž, inštalačné kity, inštalačné a užívateľské manuály, ďalšiu potrebnú dokumentáciu, čo odovzdá verejnému obstarávateľovi. Bližie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 30213000-5 Osobné počítače
Predpokladaná hodnota VZ: 72 270,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 11.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 14 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 3 500,- EUR (slovom: tritisíc päťsto euro). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 08.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 11.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk