Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup úžitkových automobilov (ID:24943)

Evidenčné číslo: 14816 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Múzeum SNP Banská Bystrica.
Stručný opis VZ: A. Predmet zákazky: Dodanie úžitkového motorového vozidla triedy H4-MPV - veľké 1 ks v zmysle nasledovných kritérií: vozidlo úžitkové, nové, kombinovaná verzia 6 miest na sedenie, odnímateľný druhý rad sedadiel a dĺžka ložnej plochy min. 3000 mm za prvou radou sedadiel, motor: diesel, 4 valec, obsah od 2200 - 2500 cm3 , emisná norma 5, výkon min. 95 Kw, prevodovka 6 st. manuál. B. Predmet zákazky : Dodanie motorového vozidla triedy C - nižšia stredná 1 ks v zmysle nasledovných kritérií : vozidlo osobné, nové, verzia hatchback, 5 miest na sedenie, motor benzín 4 valec, obsah od 1500 do 1800 cm3, výkon min.75 Kw, prevodovka 5 st. manuál. C. Predmet zákazky : Dodanie motorového vozidla triedy CD stredná 1 ks v zmysle nasledovných kritérií : vozidlo , nové, verzia kombi, 5 miest na sedenie, motor diesel, 4 valec, obsah 1900 - 2200 cm3, výkon min. 110 Kw, prevodovka 6 st. manuál. Podrobný opis zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 34144700-5 Úžitkové vozidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 56 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ plánuje financovať daný predmet zákazky z prostriedkov štrukturálnych fondov pre projekty prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 11.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com