Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. (ID:24215)

Evidenčné číslo: 13429 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky bude prevádzkareň (depo) obstarávateľskej organizácie, ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Stručný opis VZ: Dodanie 15 ks nových sólo trolejbusov s APU, 15 ks nových sólo trolejbusov bez APU a 50 ks nových kĺbových trolejbusov za stanovených podmienok v zmluve a poskytnutie údržby uchádzačom pre každý trolejbus počas 8 rokov t.j. najazdenia 560 000 km každého trolejbusu od schválenia technickej spôsobilosti každého trolejbusu na prevádzku, ak si ju obstarávateľská organizácia uplatní do 6 mesiacov od schválenia technickej spôsobilosti prvého trolejbusu na prevádzku. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje v zmluve opciu na dodanie 20 ks nových sólo trolejbusov bez APU a 20 ks nových kĺbových trolejbusov za rovnakých stanovených podmienok v zmluve, ako sú tie pre dodanie 15 ks nových sólo trolejbusov bez APU a 50 ks nových kĺbových trolejbusov vrátane poskytnutia údržby uchádzačom pre každý opčný trolejbus počas 8 rokov t.j. najazdenia 560 000 km každého opčného trolejbusu od schválenia technickej spôsobilosti každého opčného trolejbusu na prevádzku, ak si ju obstarávateľská organizácia uplatní do 6 mesiacov od schválenia technickej spôsobilosti prvého opčného trolejbusu na prevádzku. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34622300-6 Trolejbusy
Predpokladaná hodnota VZ: 70 080 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 09.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Obstarávateľská organizácia bude požadovať od uchádzačov zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc Eur). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky môže byť financovaný z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácii z fondov EÚ, Štátneho rozpočtu SR, z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy a z vlastných finančných zdrojov obstarávateľskej organizácie. Preddavok na dodávku predmetu zákazky sa neposkytuje.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk