Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup silovej elektrickej energie na rok 2013 (ID:24030)

Evidenčné číslo: 13132 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Trenčianske múzeum, Matúšova 2, Trenčín, EIC kód : 24ZZS2171785000U Odber : Trenčianske múzeum, Matúšova 14, Trenčín, EIC kód : 24ZZS6106935000P Odber : Trenčianske múzeum, Bzince pod Javorinou 72, Bzince pod Javorinou, EIC kód : 24ZZS6052269000X Odber : Trenčianske múzeum, Beckov 15, Beckov, EIC kód : 24ZZS2226974000M Odber : Trenčianske múzeum, Malinovského 245, Čachtice, EIC kód : 24ZZS216004400E Odber : Trenčianske múzeum, Matúšova 2, Trenčín, EIC kód : 24ZZS2230712000A Odber : Trenčianske múzeum, Matúšova 8, Trenčín, EIC kód : 24ZZS2172899000Q Odber : Trenčianske múzeum, Námestie Slobody 4, Nové Mesto n/V., EIC kód : 24ZZS2235464000P Odber : Trenčianske múzeum, Komenského 4, Nové Mesto n/V., EIC kód : 24ZZS2160502000D Odber : Trenčianske múzeum, Mierové námestie 46, Trenčín, EIC kód : 24ZZS2171786000P Odber : Trenčianske múzeum, Nám. Ľ. Štúra 11, Uhrovec, EIC kód : 24ZZS4188452000Y
Stručný opis VZ: Obstarávateľ požaduje realizovať nákup silovej elektrickej energie podľa časti B.1 a nasl. súťažných podkladov a skoordinovať, či zabezpečiť distribučné služby a prevzatie zodpovednosti za odchýlky pre rok 2013.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 64 063,9800 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.01.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 30.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.12.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 2.000,00 EUR. (dvetisíc EUR). Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom, musí byť táto pripísaná na určený účet obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk a zároveň doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť musí byť súčasťou ponuky. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk. Obstarávateľ bude klasifikovať nesplnenie tejto požiadavky ako nesplnenie stanovených podmienok.
Podmienky financovania: Záloha na dodávku tovaru nebude poskytnutá.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 30.11.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk