Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup potravinových článkov (ID:24083)

Evidenčné číslo: 13192 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Stručný opis VZ: Nákup potravinových článkov,maslo,rastinný tuk, syrtavený, syr Eidam tahla,jogurt ovocný, jogurt biely, termix, bryndza, tvaroh.
CPV kód hlavného predmetu: 15530000-2 Maslo
Predpokladaná hodnota VZ: 60 257,3300 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 23.11.201213:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: nepožaduje sa
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu ÚVTOS a ÚVV Leopoldov bezhotovostným platobným stykom.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 23.11.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com