Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb. (ID:24464)

Evidenčné číslo: 13863 - MUT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: nadzemné a podzemné nádrže obstarávateľa alebo jeho zmluvných subjektov na území SR, resp. EÚ, čerpacie stanice úspešného uchádzača alebo jeho zmluvných partnerov v SR, resp. EÚ.
Stručný opis VZ: Nákup pohonných hmôt – automobilový benzín bezolovnatý, motorová nafta prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby a motorová nafta a automobilový benzín prostredníctvom veľkoobchodného odberu.
CPV kód hlavného predmetu: 09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
Predpokladaná hodnota VZ: 140 730 000,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201217:00
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 300000,00 eur (slovom: tristotisíc eur). Podrobné vymedzenie zloženia a vrátenia zábezpeky bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov a z finančných prostriedkov obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com