Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup motorových vozidiel pre psovodov finančnej správy a na prepravu služobných psov. (ID:24761)

Evidenčné číslo: 14423 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie motorových vozidiel kategórie N1 určené na prepravu zvierat a tovarov, typ karosérie BB skriňové dodávkové, vozidlo určené na prestavbu. Vozidlo zelenej alebo bielej farby pre min. dvojčlennú posádku rozdelené na dve časti: kabína vozidla a ložný priestor určený jednak pre prepravu psov a ako odkladací priestor pre umiestnenie a prepravu batožiny. Súčasťou zákazky je záruka na vozidlo min. 4 roky a kompletný servis na vozidlo na 4 roky alebo 140 000 km. Kompletný servis na vozidlo zahŕňa výrobcom predpísaný servis, výmenu opotrebovateľných súčastí vrátane materiálu a práce (medzi opotrebiteľné súčasti patrí: brzdové segmenty, brzdové kotúče, tlmiče, stabilizátory, ložiská, spojka a spojková lamela, všetky žiarovky, stieracie lišty), dopĺňanie prevádzkových kvapalín a náplní vrátane materiálu a práce.
CPV kód hlavného predmetu: 34114000-9 Špeciálne vozidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 168 300,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 120 dňoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 5 800 eur (päťtisícosemsto eur). Podmienky zloženia a uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obdržaných od tabakových spoločností na základe medzinárodných zmlúv určených na boj proti podvodom v oblasti cigariet a tabakových výrobkov formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk