Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup električiek pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. (ID:24217)

Evidenčné číslo: 13431 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky bude prevádzkareň (depo) obstarávateľskej organizácie, ktoré sa bude nachádzať na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Stručný opis VZ: Dodanie 15 ks nových nízkopodlažných obojsmerných veľkokapacitných električiek za stanovených podmienok a poskytnutie údržby uchádzačom pre každú električku počas 15 rokov t.j. najazdenia 900 000 km každej električky od schválenia technickej spôsobilosti každej električky na prevádzku, ak si ju obstarávateľská organizácia uplatní do 6 mesiacov od schválenia technickej spôsobilosti prvej električky na prevádzku. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje v zmluve opciu na dodanie ďalších 15 ks nových nízkopodlažných obojsmerných veľkokapacitných električiek za rovnakých stanovených podmienok v zmluve, ako sú tie pre dodanie 15 ks nových nízkopodlažných obojsmerných veľkokapacitných električiek vrátane poskytnutia údržby uchádzačom pre každú opčnú električku počas 15 rokov t.j. najazdenia 900 000 km každej opčnej električky od schválenia technickej spôsobilosti každej opčnej električky na prevádzku, ak si ju obstarávateľská organizácia uplatní do 6 mesiacov od schválenia technickej spôsobilosti prvej opčnej električky na prevádzku. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34622100-4 Električkové osobné vozne
Predpokladaná hodnota VZ: 108 000 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 09.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Obstarávateľská organizácia bude požadovať od uchádzačov zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc Eur). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky môže byť financovaný z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácii z fondov EÚ, Štátneho rozpočtu SR, z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy a z vlastných finančných zdrojov obstarávateľskej organizácie. Preddavok na dodávku predmetu zákazky sa neposkytuje.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Dátum otvárania ponúk: 28.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk