Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok pre ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva vrátane služieb s tým súvisiacich. (ID:25887)

Evidenčné číslo: 1391 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
Stručný opis VZ: Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok pre ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva vrátane služieb s tým súvisiacich .Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 30213000-5 Osobné počítače
Predpokladaná hodnota VZ: 51 583,3300 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 30.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 2 500,- EUR. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci projektu s názvom Moderná cesta za vzdelaním, ITMS: 26110130413, ktorý je realizovaný v rámci OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1., štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.02.201313:00
Dátum otvárania ponúk: 25.02.2013 10:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 30.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com