Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok a vzdelávanie pedagógov ZŠ, Kriváň vrátane služieb s tým súvisiacich. (ID:24457)

Evidenčné číslo: 13856 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Základná škola, Kriváň 435, 962 04 Kriváň
Stručný opis VZ: Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok a vzdelávanie pedagógov ZŠ, Kriváň vrátane služieb s tým súvisiacich. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Sútažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 30213000-5 Osobné počítače
Predpokladaná hodnota VZ: 67 533,3300 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:30
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 18
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 3 300,- EUR. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci projektu s názvom Škola šitá na mieru, ITMS: 26110130466, ktorý je realizovaný v rámci OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1., štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com