Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup a zavedenie technologických zariadení na spracovanie dyhy (ID:25212)

Evidenčné číslo: 15467 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: IW TREND, s.r.o. Rybničná 38, 831 06 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka: 1.1 veľkokapacitných nožníc na pozdľžne strihanie dyhy, vrátane dopravy a poistenia tovaru počas dopravy na miesto dodania, záručných opráv. Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. 1.2 laserového systému na rezanie dyhy, vrátane dopravy a poistenia tovaru počas dopravy na miesto dodania, záručných opráv. Technická špecifikácie je uvedená v súťažných podkladoch. Predmetom dodávky podľa bodu 1.1 aj 1.2 je dodávka tovaru vrátane montáže predmetu zákazky na miesto dodania, sprevádzkovania a preukázania funkčnosti, zaškolenie obslužných pracovníkov v mieste dodania, dodanie návodu na obsluhu, dokumentácie s prekladom do slovenského jazyka a všetkých potrebných inštalačných médií.
CPV kód hlavného predmetu: 42621100-6 CNC sústruhy
Predpokladaná hodnota VZ: 196 897,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky je stanovená vo výške 2 000,- eur. (slovom: dvetisíc euro) na obe časti predmetu zákazky. Pre každú časť predmetu zákazky je zábezpeka stanovená vo výške 1 000,- eur. Spôsoby a podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z NFP ITMS c. 22320120105 a z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Financovanie bude viazané na pridelené finančné prostriedky a bude prebiehať v zmysle ustanovení uzatvorenej zmluvy. Predávajúcemu bude poskytnutá zálohová platba po vystavení objednávky max. vo výške 30% z ceny zákazky bez DPH. Kupujúci zaplatí predávajúcemu čiastku potvrdenú v každom priebežnom platobnom potvrdení do 30 dní od dátumu doručenia faktúry kupujúcemu - čiastku odsúhlasenú v záverečnom platobnom potvrdení do 30 dní od dátumu doručenia faktúry kupujúcemu. Doplatok 70% bude splatný po dodaní celého predmetu zákazky, vrátane dopravy a poistenia tovaru počas dopravy na miesto dodania, sprevádzkovania a preukázania funkčnosti dodaného zariadenia. V prípade, že uchádzač po podpise zmluvy odstúpi od zmluvy, alebo dodá nekvalitný predmet zákazky, alebo ho nedodá v požadovanej kvalite a/alebo množstve bude niesť zodpovednosť za všetky sankcie vzniknuté s rozhodnutím kontrolných orgánov vyplývajúcich z rozhodnutia Riadiaceho orgánu, kontrolných orgánov, auditu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk