Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup 3 ks nízkoplošného prívesu - podvalník (ID:25167)

Evidenčné číslo: 15357 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 90101 Malacky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6, 945 05 Komárno – sklad Nová Osada
Stručný opis VZ: Nákup 3 ks nízkoplošného prívesu - podvalník.Technický popis špecifikovaný v prílohe B1 :OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
CPV kód hlavného predmetu: 34223300-9 Prívesy
Predpokladaná hodnota VZ: 97 500,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201314:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 3000 ,- €.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby. Platba sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí dodávky predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk