Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákladný automobil na odvoz dreva - súprava (ID:24122)

Evidenčné číslo: 13250 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda č.11, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Nová kompletná návesová súprava pozostávajúca z nákladného návesu na druhotný odvoz sortimentov dreva a ťahača vybaveného hydraulickým nakladacím žeriavom s drapákom - 1 kus
CPV kód hlavného predmetu: 34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
Predpokladaná hodnota VZ: 197 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 06.12.201214:00
Dátum uverejnenia: 06.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 4
Požadované zábezpeky a záruky: 1. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. 2. Zábezpeka je stanovená vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR). 3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. b. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Na plnenie zmluvy o dielo poskytne verejný obstarávateľ zálohu vo výške 10% najneskôr 7 dní po podpise zmluvy o dielo.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 06.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com