Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákladné motorové vozidlo špeciálne s vyklápacou nadstavbou, sýpacou nadstavbou a čelnou radlicou na odhŕňanie snehu (ID:24212)

Evidenčné číslo: 13426 - MST
Druh zakázky: Tovary
Miesto plnenia: Správa mestských komunikácií Poprad
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup nového nákladného automobilu s pohonom 4x4 s doplnenou hydraulikou (so sklápacou korbou), výmennou nadstavbou prispôsobenou v zime na posyp a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a čelne nesenou snehovou radlicou vrátane zákonného a havarijného poistenia a ostatných súvisiacich nákladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 175 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 09.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 60
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka vo výške 7 000,- eur, spôsob zloženia zábezpeky je opísaný v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu SMK Poprad vyčlenených na tento účel, formou rovnomerných mesačných splátok počas 48 mesiacov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 16:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com