Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nakladanie s odpadmi na území obce Hliník nad Hronom (ID:25003)

Evidenčné číslo: 14917 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Obec Hliník nad Hronom
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytovanie odplatných a bezodplatných služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov a separovaného zberu v zmysle § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území obce Hliník nad Hronom.
CPV kód hlavného predmetu: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Predpokladaná hodnota VZ: 80 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 11.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 23 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 4 000 EUR (slovom: štyritisíc eur) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov (VZ) verejného obstarávateľa na základe mesačných faktúr. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 14 dní odo dňa doručenia faktúr verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a ani zálohy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 08.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 11.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk