Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Náhradné diely na električky (ID:24387)

Evidenčné číslo: 13721 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: DPMK, a.s. , Bardejovská 6, 043 29 Košice - sklad oddelenia nákupu
Stručný opis VZ: Náhradné diely na električky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Predpokladaná hodnota VZ: 600 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 15.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 20000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov z rozpočtu mesta. Lehota splatnosti faktúr je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený obstarávateľom.. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com