Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nadstavba objektu ZŠ a MŠ – 7 BJ, Látky (ID:25479)

Evidenčné číslo: 234 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Látky - ZŠ a MŠ Látky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vybudovanie nadstavby existujúceho objektu ZŠ a MŠ v obci Látky. Terajší objekt je dvojpodlažný s plochou strechou v tvare „L“ a tvorí ho jeden dilatačný celok. Vytvorených bude 7 BJ, ku ktorým prístup bude zabezpečovaný novým samostatným schodiskom, ktoré bude k riešenému objektu pristavané ako samostatný dilatačný celok. Priestory ZŠ a MŠ a novonavrhované bytové jednotky budú oddelené a prevádzky sa nebudú navzájom ovplyvňovať. Novonavrhované bytové jednotky vzniknú vytvorením obytného podkrovia- vytvorením šikmej strechy namiesto terajšej plochej strechy. Súčasťou zákazky je okrem výstavby bytových jednotiek aj vytvorenie parkovacích plôch pre obyvateľov bytovky na spevnenej ploche v oblasti vstupu do bytovky s napojením na existujúcu komunikáciu v bezprostrednej blízkosti. Celá výstavba bude prebiehať za plnej prevádzky ZŠ a MŠ , teda celá výstavba musí prebiehať tak aby počas výstavby boli plne funkčné obidve zariadenia.
CPV kód hlavného predmetu: 45215214-0 Stavebné práce na obytných domoch
Predpokladaná hodnota VZ: 231 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 05.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 08.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Od uchádzačov sa bude vyžadovať zábezpeka vo výške 10 000,00 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie MDVRR SR. Fakturácia diela bude možná len po ukončení celého diela a po ukončení kolaudačného konania, pričom splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.01.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 05.02.2013 16:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 08.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk