Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nadstavba a oprava účelového zdravotnícko-výchovného zariadenia JLF UK Martin (ID:24816)

Evidenčné číslo: 14543 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin
Stručný opis VZ: Stavebné práce v rozsahu rekonštrukcie existujúceho objektu Prístavby teoretických ústavov, vybudovanie nadstavby v rozsahu dvoch podlaží, oprava hydroizolácie suterénnej časti a úprava miestnosti pre magnetickú rezonaciu.
CPV kód hlavného predmetu: 45214000-0 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom
Predpokladaná hodnota VZ: 885 035,1600 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 5 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: neuplatnňuje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Univerzity Komenského v Bratislave, z fondov Európskej únie. Financovanie bude viazané na pridelenie finančných prostriedkov v rokoch 2013 a 2014. Verejný obstarávateľ vykoná platbu na základe vystavených faktúr od zhotoviteľa podľa skutočne zrealizovaných stavebných prác a dodaných tovarov, v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky a zálohy. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 16.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk