Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nábytok pre UPJŠ v Košiciach (ID:24590)

Evidenčné číslo: 14090 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 08 Košice, fakulty a pracoviská univerzity.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel do kancelárií, školského nábytku do učební vrátane súvisiacich služieb (dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidácia obalov).
CPV kód hlavného predmetu: 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou
Predpokladaná hodnota VZ: 195 238,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 22.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške pre časť I 1 300,00 €; pre časť II 700,00 €;pre časť III 400,00 € v zmysle §36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a dotácie zo štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom po splnení dodávky uvedenej v samostatnej objednávke. Minimálna splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia. Platobné podmienky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.12.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 22.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk