Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Motorová nafta (ID:25864)

Evidenčné číslo: 1327 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov Sídla jednotlivých stredísk údržby ciest verejného obstarávateľa budú určené v súťažných podkladoch
Stručný opis VZ: Dodávka motorovej nafty pre potreby organizačných jednotiek v pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Dodanie tovaru – motorovej nafty vyhovujúcej STN EN 590 (ďalej aj ako „tovar“, „motorová nafta“) bude vrátane poskytovania súvisiacich služieb, t.j. dodávka tovaru autocisternami na jednotlivé miesta určenia, stočenie do nádrží kupujúceho a meranie fyzikálnych vlastností motorovej nafty pri stáčaní do nádrží organizačných jednotiek SÚC PSK.
CPV kód hlavného predmetu: 09134100-8 Motorová nafta
Predpokladaná hodnota VZ: 4 420 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 12.03.201314:00
Dátum uverejnenia: 29.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 150.000,00 € Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača - zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 14.03.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk