Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Monitorovací systém a výhrevné lôžko (ID:24494)

Evidenčné číslo: 13933 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: DFNsP Bratislava, Limbová 1, Bratislava
Stručný opis VZ: Touto verejnou súťažou s názvom „Monitorovací systém a výhrevné lôžko“ sa obstaráva zákazka ktorej predmetom je dodávka zdravotníckeho vybavenia pre Novorodenecké oddelenie špecifikovaného v 2 samostatných častiach zákazky, vrátane dopravy na miesto určenia, príslušenstva, montáže a uvedenia do prevádzky, záručných servisných služieb, záväzku na pozáručné servisné služby a zaškolenia obsluhy v optimálnom rozsahu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie
Predpokladaná hodnota VZ: 98 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 60
Podmienky financovania: Predmet zákazky (obidve časti zákazky podľa ich podielu na celkovej zmluvnej cene) bude financovaný zo sponzorských prostriedkov prostredníctvom verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku mesačnými splátkami v hodnote 2 147.-€ (okrem prvej splátky) na základe vystavenej faktúry až do úplného zaplatenia predmetu zákazky. Prvá splátka bude v hodnote vypočítanej podľa počtu mesiacov od 01.11.2012 do odovzdania a prevzatia predmetu zákazky verejným obstarávateľom.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com