Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Modernizácia výťahov v budove Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava - Ružinov (ID:24933)

Evidenčné číslo: 14803 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava - Ružinov
Stručný opis VZ: Predmetom tejto zákazky je komplexná modernizácia existujúceho malého a veľkého osobného výťahu (modernizácia uskutočnená na kľúč) umiestnených v spoločnej šachte, v budove Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava - Ružinov, pozostávajúca najmä z vypracovania návrhu riešenia modernizácie, nevyhnutnej technickej (projektovej) dokumentácie a nevyhnutnej inžinierskej činnosti, vrátane zamerania pôvodných výťahov a keď to pripadá do úvahy aj zabezpečenia stavebného povolenia, demontáže existujúcich osobných výťahov a ich likvidácie, komplexnej dodávky a montáže nového malého a veľkého osobného výťahu s úpravou pre imobilné osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, STN a EN, komplexných stavebných a montážnych prác, vrátane realizácie a revízie elektrickej prípojky k výťahom, kompletnej elektroinštalácie a telefónnej prípojky pre výťahy, dodávky a montáže certifikovaného osvetlenia do šachty, vykonania všetkých odborných prehliadok a odborných skúšok nevyhnutných k uvedeniu výťahov do prevádzky, zaškolenia obsluhy, dokumentácie skutočného vyhotovenia, dokladov o realizácii diela, uvedenia a odovzdanie diela do prevádzky, poistenia predmetu zmluvy/diela počas doby realizácie, dôsledného denného vyčistenia používaných priestorov, ako aj zabezpečenia technicko-profylaktického servisu, t. j. najmä pravidelného technického servisu, odborných prehliadok a odborných skúšok dodaných výťahov počas záručnej doby, na základe podmienok stanovených výrobcom zariadenia/í a podmienok vyplývajúcich z príslušných platných právnych predpisov, STN a EN.
CPV kód hlavného predmetu: 45313100-5 Inštalovanie výťahov
Predpokladaná hodnota VZ: 125 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 09.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 09.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com