Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Mäso a mäsové výrobky pre DSS „Humánum“ Zavar (ID:25254)

Evidenčné číslo: 15534 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Domov sociálnych služieb "HUMÁNUM", Hlavná 1, 919 26 Zavar
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov na základe objednávok podľa potreby prevádzky stravovania zariadenia. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami. Dodanie tovaru sa uskutoční podľa zmluvných podmienok. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar bude spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.
CPV kód hlavného predmetu: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 39 991,6700 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201314:30
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 14.01.2013 15:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com