Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Mäso, mäsové výrobky a hydina (ID:24700)

Evidenčné číslo: 14304 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mäsa, mäsových výrobkov a hydiny pre PNH za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 81 790,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 27.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Predložená ponuková cena je nemenná. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.12.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 08.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 27.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com