Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Mäso (ID:23788)

Evidenčné číslo: 12714 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica ul.Nemocničná 986, 017 26 Pov.Bystrica - oddelenie liečebnej výživy a stravovania - sklad potravín.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je pravidelná dodávka hovädzieho a bravčového mäsa na základe čiastkových objednávok oddelenia liečebnej výživy a stravovania NsP Pov.Bystrica vrátane služieb spojených s dodaním tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru v mieste dodania.
CPV kód hlavného predmetu: 15113000-3 Bravčové mäso
Predpokladaná hodnota VZ: 53 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201215:00
Dátum uverejnenia: 12714-MST
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov NsP Pov.Bystrica formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr minimálne 90 dní. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 27.11.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 00.00.0000
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com