Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Lesná cesta Kulháň – Duchonka, rekonštrukcia (ID:25232)

Evidenčné číslo: 15488 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: k.ú. Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou k.ú. Prašice, okres Topoľčany
Stručný opis VZ: Rekonštrukcia bude pozostávať z pomiestneho doplnenia podkladu a obnovy krytu vozovky, vylepšenia pozdĺžneho a priečneho odvodnenia. Pomiestne výtlky a vyjazdené koľaje sa vyspravia kamenivom obaleným asfaltom v staničení podľa výkazu výmer. Po dôkladnom zhutnení vyspravených úsekov sa zriadi kryt vozovky. Krajnice budú čiastočne spevnené štrkodrvinou obojstranne na šírku 0,50 m o hrúbke vrstvy 100 resp. 120 mm dostratena, resp.budú krajnice spevnené kamenivom obaleným asfaltom, nakoľko jestvujúca cesta má jazdný pruh širší ako 3,0 m. Na stanovených miestach sa na jestvujúce stĺpiky zábradlia upevní lano oceľové. Na 60% dĺžky sa z krajníc odstránia nánosy obojstranne. Pozdĺž cesty sa zriadi 5 kusov skládok.Odvodnenie sa vylepší vyčistením priekopy nespevnenej. Priekopa sa obnoví do lichobežníkového tvaru sa šírkou dna 300 mm a hĺbkou minimálne 300 mm pod pláňou cesty. Rúrové a hospodárske priepusty budú osadené v zmysle projektovej dokumentácie.
CPV kód hlavného predmetu: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 226 065,7800 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky sa zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 10000,- €. Presné podmienky zloženia zábezpeky upravujú súťažné podklady.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 28.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk