Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kúpa samohybného zametacieho strojného zariadenia pre údržbu miestnych komunikácií do 3500 kg (ID:25129)

Evidenčné číslo: 15219 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup samohybného zametacieho stroja pre účely vykonávania údržby miestnych komunikácií. Zariadenie musí byť nové. Základné špecifikácie prostredníctvom kľúčových technických parametrov strojného zariadenia sú nasledovné:Samohybný zametací stroj s prevedením stroja s celkovou hmotnosťou do 3500kg. Vozidlo bude vybavené programovateľným zametacím systémom pre programovanie a ukladanie pracovných hodnôt stroja pre rýchlu zmenu výkonu podľa okamžitej požiadavky obsluhy.Motorvodou chladený, dieselový, s minimálnym výkonom 50 kW. Emisná norma podľa súčastnej platnej legislatívy.Elektrická sústavaElektrická sústava12 V, Akumulátorminimálne 100 Ah.PohonHydrostatický s plynulým riadením pojazdovej rýchlosti s riadiacou elektronikou. Dva režimy jazdy, Automatická záťažová regulácia. Riadenie Hydraulické, kĺbové, s posilňovačom riadenia, pravostranné. Brzdy Hydraulický dvojokruhový brzdový systém s posilňovačom. HydraulikaSamostatné regulovateľné čerpadlo pre pohon ventilátora samostatné čerpadlo pre pohon riadenia, integrovaná predná a zadná výkonová hydraulika pre pohon kief a prídavných zariadení.NápravyPredná náprava so samosvorným diferenciálom s preklzom min.: 40 % a planétovou prevodovkou umiestnenou v ose kolies, zadná náprava ťahanáSacie zariadenieHubica nerezová šírka min.: 500 mm, umiestnená medzi prednými kolesami, nastaviteľná výška hubice.Zásobník na nečistotyNerezový zásobník na nečistoty s hydraulicky ovládaným vyklápaním zásobníka s využiteľným objemom minimálne 1,5 m3 . KabínaSklopná kabína s:protihlukovou izoláciou, tlmením vibrácií a s osvetlením vo vnútri.Prístrojové vybavenie Centrálny ovládací panel s farebným plochým monitorom na sledovanie a programovanie dôležitých funkcií : rýchlosť, otáčky motora / ventilátora, Mth, ubehnutú vzdialenosť, dráhu zametania, otáčky kief.Zametacie agregátyDve bočné kefy s manuálnym nadstavením geometrie a prítlaku a tretia prídavná kefa. Agresívna kefa z ohybných oceľových zväzkov.Kropiaci systémSystém musí byť vybavený recykláciou vody vo vnútri zásobníka, automatickým alebo trvalým režimom. Ďalšie technické parametre pre účely špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 34144430-1 Zametacie vozidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 190 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov uchádzača. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 90 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom. Platba bude vykonaná na základe potvrdeného preberacieho protokolu, odsúhlaseným a podpísaným verejným obstarávateľom. Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.Podrobné podmienky financovania sú uvedené v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmet zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 14.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com