Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kopírovacie zariadenia a príslušenstvo kopírovacích zariadení (ID:23840)

Evidenčné číslo: 12796 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je kúpa kopírovacích zariadení a príslušenstvo kopírovacích zariadení. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania, inštalácia a zaškolenie obsluhy. Ďalej súčasťou dodávky je aj záručný a pozaručný servis a opravy dodaného tovaru.
CPV kód hlavného predmetu: 30121100-4 Fotokopírovacie stroje
Predpokladaná hodnota VZ: 1 000 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 26.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 30 000 eur.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z rozpočtových pro-striedkov jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií vyčlenených na tento účel. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 12.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 26.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com