Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kompostáreň – Technologické zariadenie (ID:25734)

Evidenčné číslo: 1054 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Areál zberného dvora komunálnych odpadov Tešedíkovo
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie na realizáciu technologického zariadenia kompostárne, ako podklad pre projektovú dokumentáciu stavebného riešenia objektu SO-030 Kompostáreň, dodávku, montáž a zaškolenie obsluhy navrhnutého technologického zariadenia. Projekt má riešiť kompletné technologické zariadenie kompostárne na prípravu substrátu na kompostovanie, samotné kompostovanie v komorách, zabezpečenie balenia a expedície hotového kompostu a plnoautomatizované riadenie prevádzky kompostárne.
CPV kód hlavného predmetu: 38436500-5 Mechanické miešačky
Predpokladaná hodnota VZ: 329 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.03.201310:00
Dátum uverejnenia: 23.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby viazanosť ponuky bola zabezpečená zábezpekou vo výške 15 000,- EUR (slovom: Päťnásťtisíc eur), spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo, štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa doručenia faktúr verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 01.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 04.03.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk