Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kompostáreň - Skalica - fermentor (ID:25466)

Evidenčné číslo: 221 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Skalica s.č. 1803 – budova prevádzky kompostárne
Stručný opis VZ: Zákazka zahŕňa dodanie 1 ks aeróbneho fermentora. Aeróbny fermentor – zariadenie, ktoré prostredníctvom aeróbnej termofilnej fermentácie v uzatvorenom priestore spracuje biologicky rozložiteľný odpad na hygienizovanú zmes určenú na výrobu kompostu.Maximálne vonkajšie rozmery (d x š x v): 12 500 mm x 2 500 mm x 3 000 mm,Minimálna ročná kapacita spracovania suroviny: 1500 t. Maximálny inštalovaný príkon: 18 kW Vyžaduje sa predloženie ponuky na dodávku nových, nie repasovaných zariadení. Súvisiace služby s dodávkou zariadení a vybavenia: - dodanie na miesto určenia,inštalácia prístroja, napojenie na prípojky a vybavenia,uvedenie prístroja a vybavenia do prevádzky,odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a vybavenia,odovzdanie dokumentácie,zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného prístroja a vybavenia. Inštalácia súčastí: dodanie všetkých potrebných častí a softvéru potrebných k úspešnej inštalácii (montáž prístrojov sa vyžaduje zahrnúť do dodávke prístroja vrátane potrebných úprav). Zaškolenie – vyžaduje sa zaškolenie na mieste dodania prístroja a vybavenia, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu a vrátane skúšobného cyklu spracovania odpadu.
CPV kód hlavného predmetu: 42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
Predpokladaná hodnota VZ: 373 500,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 19.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 08.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 18.000,- EUR. Bližšie podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch. Na celý tovar predávajúci/uchádzač poskytne záruku 60 mesiacov.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 19.02.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 08.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk