Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Komplexná starostlivosť o predajné automaty cestovných lístkov MHD (ID:25235)

Evidenčné číslo: 15491 - MDS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Predajné samoobslužné automaty na cestovné lístky MHD sú rozmiestnené na celom území hl. mesta SR Bratislavy a v okolitých obciach.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je podpora prevádzky, proaktívny monitoring, údržba a komplexná starostlivosť o predajné samoobslužné automaty cestovných lístkov MHD vrátane ich modernizácie, ak je to finančne rentabilné a možné s cieľom znížiť prevádzkové náklady na prevádzku a údržbu predajných samoobslužných automatov na cestovné lístky MHD a zvýšenia kvality poskytovaných služieb zákazníkom obstarávateľskej organizácie. Obstarávateľská organizácia požaduje aj poskytovanie služieb spojených s prevozom finančnej hotovosti z predmetných automatov do určených miest obstarávateľskou organizáciou. Vytvorenie a implementácia nástrojov na zber a vyhodnocovanie štatistických a analytických informácií o prevádzke automatov a predaji cestovných lístkov MHD. Uvedený popis je len základným orientacným popisom. Podrobnejší popis predmetu zákazky bude stanovený v Informatívnom dokumente po vyhodnotení splnenia podmienok úcasti. Dalšie požiadavky na predmet zákazky vyplynú zo sútažného dialógu.
CPV kód hlavného predmetu: 98300000-6 Rôzne služby
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 2 400 000,0000 Do: 2 850 000,0000 EUR
Druh postupu: Súťažný dialóg
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeku vo výške 100 000,- € je potrebné zložiť až pri podávaní konečného riešenia, t.j. najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej vo výzve na predloženie konečného riešenia (konečnej ponuky).
Podmienky financovania: Platba za predmetné služby bude uhrádzaná mesačne na základe vystavenej faktúry poskytovateľom.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk