Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Komplexná optimalizácia procesov verejného obstarávania (ID:24179)

Evidenčné číslo: 13349 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: V závislosti od potrieb verejného obstarávateľa a charakteru konkrétnej poskytovanej služby sídlo verejného obstarávateľa, iné pracovisko verejného obstarávateľa na území mesta Bratislava alebo pracovisko uchádzača
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vykonanie komplexnej optimalizácie procesov verejného obstarávania v prostredí verejného obstarávateľa s cieľom dosiahnutia jeho maximálnej efektívnosti (úspory nákladov) pri dodržiavaní všetkých relevantných prameňov práva (právne predpisy Slovenskej republiky, právo EÚ, rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávania atď.). Na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa vykoná poskytovateľ v stanovenom období (12 mesiacov) nasledovné dve vzájomne prepojené kategórie služieb: A. Analýzu a reštrukturalizáciu procesov verejného obstarávania B. Realizáciu verejného obstarávania (zadávanie zákaziek).
CPV kód hlavného predmetu: 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
Predpokladaná hodnota VZ: 120 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.12.201209:45
Dátum uverejnenia: 08.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 6 000,00 EUR (slovom: šesťtisíc euro). Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Poskytovateľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom. Doručená riadne vystavená faktúra bude uhradená najneskôr 30 dní od jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. Ďalšie informácie o platobných dojednaniach sú súčasťou obchodných podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 08.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk