Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Komplexná dodávka zdravotníckej techniky (ID:25219)

Evidenčné číslo: 15475 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, Košice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia dodávky zariadení špeciálnej, vysoko sofistikovanej zdravotníckej techniky diagnostickej, operačnej, inej techniky a ostatného vybavenia kliník, ambulancií a oddelení, vrátane služieb nevyhnutných pre jej uvedenie do prevádzky (dovoz, inštalácia, garančné skúšky, zaškolenie obsluhujúceho personálu) a záručný servis. Bližšie stanovenie požiadaviek a stanovenie minimálnych technicko-medicínskych parametrov zdravotníckej technológie a vybavenia je súčasťou Súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie
Predpokladaná hodnota VZ: 3 498 639,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201308:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 33 mesiacoch (od zadania zákazky) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 170 000,00 EUR (slovom: jedenstosedemdesiattisíc EUR). Spôsoby zloženia zábezpeky: - zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa alebo - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR (finančné zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR) a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 06.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk