Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kogeneračná jednotka s plynovým motorom vo výhrevni Párovce. (ID:25214)

Evidenčné číslo: 15469 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Výhrevňa Párovce spoločnosti NTS a.s.,Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie kogeneračnej jednotky na výrobu tepla a elektriny na báze spaľovacieho motora na zemný plyn vo výhrevni Párovce spoločnosti NTS a.s. (ďalej len KGJ). Súčasťou dodávky je tiež doprava zariadenia a príslušenstva na miesto inštalácie, osadenie na miesto, kompletné prvé naplnenie (olej, chladiaca kvapalina, ostatné), spracovanie prevádzkového poriadku, vyplnený dotazník parametrov generátora, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, uvedenie zariadenia do prevádzky, garančné a prevádzkové skúšky (min. 72 hodinová skúšobná prevádzka), zaškolenie pracovníkov obsluhy investora, účasť na certifikácii zdroja, garancia technických parametrov pri jasne definovaných odchýlkach (+/-), komplexné projekčné podklady pre inštaláciu KGJ, záručný a pozáručný servis . Ide o zmiešanú zákazku pozostávajúcu z dodania tovarov a poskytnutia služieb. Ďalšie informácie budú poskytnuté v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 31100000-7 Elektromotory, generátory a transformátory
Predpokladaná hodnota VZ: 700 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 25.000 EUR a výkonová záruka vo výške 25.000 EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať čiastočne z vlastných prostriedkov obstarávateľa a čiastočne z úverových zdrojov. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR , pričom lehota splatnosti faktúr bude 30 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.02.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 04.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk