Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kanalizácia Golianovo (ID:25145)

Evidenčné číslo: 15235 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: obec Golianovo
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s výstavbou kanalizačných sietí a ČOV v katastrálnom území obce Golianovo, následne tiež prevádzkovanie kanalizácie počas záručnej lehoty stavby. Pri výstavbe kanalizácie budú používané bezvýkopové technológie pri križovaní vodných tokov pre kanalizačné potrubie. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie diela. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projekte, výkaze výmer a zmluvných podmienkach, tvoriacich súčasť súťažných podkladov. Podmienkou plnenia diela je uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok , na ktorom bude mať zhotoviteľ počas realizácie prác zriadený stavebný dvor. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 4 094 194,8600 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 84 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 150.000 EUR . Ďalej sa vyžaduje sa výkonová záruka vo výške 10% zo zmluvnej ceny. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva životného prostredia z Enviromentálneho fondu v rámci oblasti: Ochrana a využívanie vôd, činnosť : Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 EO. Preddavky sa neposkytujú. Finančné plnenie zmluvy sa bude realizovať v EUR , pričom lehota splatnosti faktúr bude 90 dní. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 21.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk