Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Infraštkuktúra územia – IBV Cintorínska v Hranovnici. (ID:25775)

Evidenčné číslo: 1135 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: k.u. Hranovnica
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia IBV v rozsahu objektov: komunikácie, verejný vodovod, splašková kanalizácia , dažďová kanalizácia ,verejný STL rozvod plynu a rozšírenie NN distribučnej siete v súlade s projektovou dokumentáciou a súťažnými podkladmi.
CPV kód hlavného predmetu: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 575 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka vo výške 20 000,- eur, spôsob zloženia zábezpeky je opísaný v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových zdrojov Obce Hranovnica vyčlenených na tento účel. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na plnenie zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 21.02.2013 16:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk