Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO) (ID:25522)

Evidenčné číslo: 405 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je : • Návrh a implementácia informačného systému identifikátora fyzických osôb (IS IFO). • Prepojenie a integrácia IS IFO s relevantnými časťami informačného systému registra fyzických osôb (IS RFO), Elektronickou identifikačnou kartou (eID) a infraštruktúrou Národného personalizačného centra (NPC). • Implementácia musí zabezpečiť integráciu s APV NPC s cieľom dosiahnuť bezpečné uloženie relevantných identifikátorov IS IFO na eID karte. • Efektívna integrácia IS IFO s ostatnými systémami ISVS s možnosťou dobrovoľne používať SIFO za účelom podpory eGoverment transakcií. • Implementovať a realizovať integráciu poskytovaných elektronických služieb IS IFO ostatným modulom IS VS a efektívnym využívaním zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi IS VS v súlade s NKIVS.
CPV kód hlavného predmetu: 72212211-1 Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem
Predpokladaná hodnota VZ: 10 211 573,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške 300 000,00 EUR.Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa pridelených z fondov spoločenstva – Operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 . Podrobnejšie podmienky financovania a platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk