Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Implementácia systému manažérstva kvality (ID:25303)

Evidenčné číslo: 15586 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Beckovská 38 821 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je implementácia komplexného systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch – opis predmetu zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 79212110-7 Služby v oblasti hodnotenia kvality riadenia spoločnosti
Predpokladaná hodnota VZ: 50 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 9 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa požaduje vo výške 2500,- EUR.
Podmienky financovania: Zákazka bude v prípade položky • implementácia komplexného systému manažérstva kvality, financovaná: a) z vlastných zdrojov osoby podľa § 7 ods.1 ZVO (5%), b) z prostriedkov EÚ - Operačný program Bratislavský kraj (95 %), a v prípade položky • implementácia komplexného systému environmentálneho manažérstva z vlastných zdrojov osoby podľa § 7 ods.1 ZVO (100%) formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com