Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

IMNIP RSE12020 Softvér na predikciu korózie, ktorá je urýchlená prúdením média (ID:25224)

Evidenčné číslo: 15480 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenské elektrárne a.s. Bratislava, Mlynské nivy 47
Stručný opis VZ: Predmetom je dodávka a inštalácia SW produktu, ktorý bude využívaný na sledovanie hrúbok materiálov respektíve ich úbytkov vplyvom erózno-koróznych procesov na závodoch JE SE (EMO a EBO), degradovaných nízkymi parametrami pary na základe definovaných požiadaviek v technickej špecifikácií.
CPV kód hlavného predmetu: 72262000-9 Vývoj softvéru
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.06.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.03.201314:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 30.09.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný 35 % z vlastných zdrojov obstarávateľa a 65 % z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, číslo operačného programu 2620002 OP Výskum a vývoj.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 21.03.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com