Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

IKT - Dodávka aktívnych prvkov (ID:25549)

Evidenčné číslo: 514 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti
Stručný opis VZ: Dodávka a inštalácie aktívnych sieťových zariadení počítačových sietí a ich častí, príslušných softvérových ovládačov, ďalších komponentov a príslušenstva so súvisiacimi službami.
CPV kód hlavného predmetu: 32413100-2 Sieťové smerovače
Predpokladaná hodnota VZ: 2 980 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.02.201315:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30.000,- EUR. Podmienky zloženia a uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B „Zábezpeka“
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Univerzity Komenského v Bratislave. Financovanie bude viazané na pridelenie finančných prostriedkov v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.02.2013
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com