Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce) (ID:25146)

Evidenčné číslo: 15236 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Rimavská Sobota, k. ú. Tisovec, Pohronská Polhora, rekonštrukcia, cesta I/72 v km 42,316 – 46,681 (tri úseky) podľa pasportu.
Stručný opis VZ: Súčasný stav cesty I/72 v riešenom úseku je v nevyhovujúcom smerovom a najmä v šírkovom usporiadaní, ktoré je hlavnou prekážkou plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy. Tento nedostatok následne vyvoláva aj problémy v plynulosti a prejazdnosti aj ostatných druhov cestnej dopravy. Cesta I/72 je v tomto území jediným možným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou časťou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Navrhovaná rekonštrukcia cesty I/72 bude mať výrazný vplyv na rozvoj regiónu. Účelom je rekonštrukcia existujúcej cesty na kapacitnú komunikáciu, ktorá bude spĺňať požiadavky prognózovaných intenzít dopravy a parametre cesty I. triedy.
CPV kód hlavného predmetu: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 25 802 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201309:30
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300000 EUR. Záruka na splnenie zmluvných povinností zhotoviteľa vo výške 5% z akceptovanej zmluvnej ceny s DPH.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie - Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Doprava, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk