Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

I/18A, Žilina-ľavobrežná, MO 18A.2-005 - rekonštrukcia mostného záveru č. 1. (ID:23951)

Evidenčné číslo: 12974 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Mostný objekt MO 18A.2-005 je v Žilinskom samosprávnom kraji, okres Žilina, katastrálne územie Žilina, intravilán mesta Žilina. Miestopisne ide o prvý mostný záver ( v smere Martin – Bratislava ) v ľavom jazdnom páse štvorpruhovej komunikácie pri OC Hypertesco Žilina.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti a predĺženia životnosti vozovky realizáciou nevyhnutných stavebných prác na oprave prvého mostného záveru (v smere Martin – Bratislava) v ľavom jazdnom páse štvorpruhovej komunikácie pri OC Hypertesco Žilina. Existujúci typ mostného záveru (3W 240kN), ktorý je v súčasnosti prepadnutý a neplní svoju funkciu, bude nahradený novým kobercovým mostným záverom s protihlukovou úpravou, osadeným do spodnej oceľovej konštrukcie (oceľové lôžko). Nový typ dilatačného zariadenia mosta (DZM) musí byť navrhnutý tak, aby bolo realizovateľné osadenie DZM pri čiastočnom obmedzení premávky pri zachovaní prejazdnosti jedného jazdného pruhu. Návrh nového typu DZM vyžadujúci pri realizácii úplnú uzávierku nie je možný a prípustný. Vzhľadom na dopravnú dôležitosť daného úseku cesty I/18A je nevyhnutnou podmienkou realizácia búracích prác nepretržite 24 hodín denne a realizácia ostatných prác pri plnom využití denného svetla. Celková dĺžka DZM podľa mostného listu a výkresov, ktoré sú súčasťou tejto Technickej správy, je 9,90m. Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami je 8,00m. Celková šírka DZM vrátane prekrytia plechmi (0,35+2,35m) za zvýšenými obrubami je 10,9m. Zhotoviteľ si je povinný uvedené technické parametre fyzicky overiť v teréne pred vyhotovením svojej cenovej ponuky. Po overení šírky dilatačnej škáry mosta a potrebnej dĺžky DZM vrátane prekrytia rímsovej a chodníkovej časti navrhne odpovedajúci typ mostného záveru, ktorý bude spĺňať všetky technické parametre a dostatočne vyhovovať dilatačným posunom mosta. Kompletná rekonštrukcia DZM predstavuje vybúranie súčasného typu DZM, prípravu a zhotovenie lôžka (kapsy) na osadenie nového typu DZM, dodávka a osadenie oceľovej konštrukcie hr. min. 15mm na osadenie nového DZM, dodávku a montáž kobercového zvršku DZM, zhotovenie hydroizolácie a nového asfaltového krytu. Búracie práce začnú až po dodaní oceľového lôžka do priestorov IVSC Žilina a jeho prevzatí povereným pracovníkom IVSC Žilina. Upresnený opis predmetu zákazky je v Technickej správe, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Rozsah prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorý sú súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Predpokladaná hodnota VZ: 100 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 03.12.2012
Lehota na predkladanie ponuk: 15.11.201208:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2012
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 15.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com