Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

I/18, km 516,000 - 516,400 Černová, km 510,00 - 510,600 Bystré - veľkoplošné vysprávky (ID:23837)

Evidenčné číslo: 12791 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Žilinský samosprávny kraj, okres Ružomberok, k.ú. Ružomberok - Černová, k.ú. Hubová, lokalita Bystré
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti a predĺženia životnosti vozovky realizáciou nevyhnutných stavebných prác na oprave krytu vozovky v dvoch úsekoch. V prvom úseku Černová budú práce spočívať v odstránení degradovaných asfaltových vrstiev krytu na celú šírku vozovky frézovaním v hr. 110mm, v strojnej pokládke modifikovaných asfaltových zmesí novej ložnej vrstvy ( AC 22 L PMB, tr. I., hr. 70mm ) a novej obrusnej vrstvy ( SMA 11 O, tr. I., hr. 40mm ), v ošetrení technologických spojov pri pokládke asfaltových zmesí pružnou asfaltovou zálievkou, vo vyhotovení trvalého VDZ striekanou bielou farbou v úprave balotinou vrátane predznačenia. Dĺžka úseku je 398m. Úsek je vedený v intraviláne. V druhom úseku Bystré budú práce spočívať v odstránení degradovaných asfaltových vrstiev krytu na celú šírku vozovky frézovaním v hr. 50mm, v strojnej pokládke novej obrusnej vrstvy ( SMA 11 O, tr. I., hr. 50mm ), v ošetrení technologických spojov pri pokládke asfaltových zmesí pružnou asfaltovou zálievkou, vo vyhotovení trvalého VDZ striekanou bielou farbou v úprave balotinou vrátane predznačenia. Úsek je vedený v extraviláne. Dĺžka úseku bude známa až z výsledku verejného obstarávania. Súčasťou predmetu zákazky je aj projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia (DDZ) odsúhlasená príslušným dopravným inšpektorátom a osadenie, údržba a odstránenie DDZ. Upresnený opis predmetu zákazky je v Technickej správe, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Rozsah prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45233142-6 Práce na oprave ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 199 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.12.2012
Lehota na predkladanie ponuk: 14.11.201208:00
Dátum uverejnenia: 25.10.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2012
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.11.201208:00
Dátum otvárania ponúk: 14.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 25.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk