Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Hygienické potreby. (ID:25127)

Evidenčné číslo: 15217 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a všetky jej pracoviská na území Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa: Stručný opis: - čistiace prostriedky na čistenie povrchov v kuchyni a kúpeľní, na okná, na odpady, WC, podlahy, handry, prachovky, odstraňovače hrdze a vodného kameňa, prostriedky na umývanie riadu; - mydlá klasické a tekuté, náplne do dávkovačov mydla, mydlové koncentráty; - osviežovače vzduchu a náplne do osviežovačov vzduchu, dezinfekčné prostriedky, WC tuhý blok, WC gély; - toaletný papier, papierové utierky, servítky, zásobníky na utierky, na mydlo a na toaletný papier, dávkovače vône; - kôš na smeti, lopatka na smeti so zmetákom, metla ciroková, mop s príslušenstvom, plastová WC kefa s nádobkou, rukavice gumené jednorázové, vrecká papierové na hygienické vložky, vrece PVC, plastový pohár na studené nápoje, plastový pohár na teplé nápoje, krém na ruky univerzálny, čistiaci spray na biele tabule na alkoholovej báze, čistiaci spray na monitor bez alkoholu, čistiaci spray na umelé hmoty bez alkoholu, spray so stlačeným vzduchom na čistenie elektrotechnických zariadení, vrecká do odpadkového koša (mikroténové), utierky čistiace pre CD/DVD vlhké, utierky čistiace so silným antistatický účinkom, utierky čistiace vlhké na sklo a monitory. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, - odosielanie objednávok prostredníctvom elektronického objednávkového systému uchádzača podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak ako je vyššie definovaný.
CPV kód hlavného predmetu: 33771000-5 Hygienické výrobky z papiera
Predpokladaná hodnota VZ: 100 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Rámcovej dohody. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Rámcovej dohody.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.201314:30
Dátum otvárania ponúk: 18.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk