Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - moderná škola tretieho tisícročia: Výpočtová technika a aplikačný softvér (ID:25422)

Evidenčné číslo: 95 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je realizácia dodávky zariadení IKT využívaných s inými interaktívnymi technológiami vo vyučovacom procese, ďalej dodávka zariadení využívaných pri tvorbe inovovaných edukačných materiálov a dodávka aplikačného softvéru – kancelárskeho balíka, vrátane služieb nevyhnutných pre ich uvedenie do prevádzky. Presná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.
CPV kód hlavného predmetu: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
Predpokladaná hodnota VZ: 29 432,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 24.01.201313:00
Dátum uverejnenia: 03.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 1 mesiaci (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201313:00
Dátum otvárania ponúk: 24.01.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com