Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Fluorescenčný mikroskop + CCD kamera (ID:25758)

Evidenčné číslo: 1118 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: BioScience Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Automatický invertovaný mikroskop s dokumentačnou jednotkou umiestnený v hypoxickom boxe. Umožní detailné a presné pozorovanie biologických preparátov vo viditeľnej ako aj fluorescenčnej oblasti spektra pri veľkom zväčšení a s vysokým rozlíšením v normoxii a hypoxii. Minimálna požiadavka: možnosť používať 5 objektívov, 3 fluorescenčné kanále (filtre), počítač s obslužným softvérom, digitálna dokumentačná jednotka.
CPV kód hlavného predmetu: 38515000-8 Fluorescenčné a polarizačné mikroskopy
Predpokladaná hodnota VZ: 130 700,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov ERDF (Kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/05-SORO). Operačný program: Výskum a vývoj, Prioritná os: Podpora výskumu a vývoja v BK, Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, projekt: “Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ ITMS: 26240220062 a vlastných zdrojov obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 01.02.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 21.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk